Nâng cao chất lượng giảng dạy trong CSDG trẻ

Tháng Mười Một 8, 2015 2:08 chiều

Để nâng cao chất lượng giảng dạy trong chăm sóc giáo dục trẻ. Bồi dưỡng tay nghề, kiến thức cho CBGV Trường MN Nông Thượng tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên môn. Dự giờ 3 tiết dạy ở khối Nhà trẻ với lĩnh vực Phát triển thể chất và Phát triển ngôn ngữ

*Lĩnh vực Phát triển ngôn ngữ:

1/Cô Thân Thị Lệ (GV nhóm trẻ 24-36 tháng) đang thực hiện tiết dạy thơ “Yêu mẹ” – chủ đề “Gia đình”

1446965676781_17450 1446965676656_17442

 

2/Cô Đinh Thị Diệu (GV nhóm trẻ 24-36 tháng) đang thực hiện tiết dạy Kể chuyện “Thỏ con không vâng lời” – chủ đề “Gia đình”

1446965676328_17424 1446965676250_17423

*Lĩnh vực Phát triển thể chất:

Cô Vũ Hoàng Thảo (GV nhóm trẻ 18-24 tháng) đang thực hiện tiết dạy vận động “Đi trong đường hẹp cầm vật trên tay” – chủ đề “Gia đình”