Trường MN Nông Thượng tổ chức lao động đón năm học mới

Tháng Tám 3, 2016 7:16 sáng

Ngày 01/08/2016 Trường MN Nông Thượng đã tổ chức lao động vệ sinh trường lớp chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới sắp bắt đầu. Được sự giúp đỡ của đơn vị kết nghĩa Kho K97 – BCHQS tỉnh nhà trường đã phát quang bụi rậm, làm sạch sân vườn tạo cảnh quan trường lớp xanh, sạch chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón trẻ vào trường bắt đầu cho năm học mới, năm học 2016-2017.

20160801_150219

20160801_155434 Hình ảnh Các cô giáo cùng đơn vị kết nghĩa Kho K97 làm cỏ phát quang bụi rậm